Słowo wstępne

W tym roku Dni Pokoju Anny Frank odbywały się pod hasłem „Europę poznawać i kształtować”
W projekcie brała udział młodzież z Niemiec, Czech, Polski i po raz pierwszy, z Majorki.
Na początku Pan Artur Behr, który sprawował nadzór pedagogiczny nad całością imprezy, zapoznał młodzież z wartościami, instytucjami i wizjami zjednoczonej Europy. Potem młodzież w artystyczny sposób przedstawiła swoje wizje zjednoczonej Europy.
To artystyczne przedsięwzięcie zgodził się poprowadzić Herbert W. H. Hundrich- niemiecki artysta, mieszkający na Majorce. Od 30 maja do 4 czerwca 2005 powstały drewniane rzeźby, które na długo pozostaną wpisane w krajobraz miasta Bergen. Drugim efektem pracy młodych ludzi są plakaty, na których widnieją odciski zdjęte z pni w różnej fazie ich tworzenia. Plakaty wyruszą w podróż do krajów, z których pochodzili ich młodzi twórcy. W dniach od 20 do 27 października br. wystawa prac będzie również prezentowana w budynku Parlamentu Krajowego Dolnej Saksonii w Hanowerze
Młodzież przedstawiła idee europejskie w sposób jasny i obrazowy, po to by uczynić je bardziej zrozumiałe nie tylko dla siebie, ale i też dla tych, którzy będą je oglądać. Istotne jest to, iż uczestnicy spotkania zmierzyli się z tematem nie tylko teoretycznie. Wykorzystali bowiem także siłę wyrazu tworzywa, w którym pracowali.

Życzymy wystawie wielu sukcesów.

Rainer Prokop
Burmistrz miasta Bergen

Christian Schleicher
Fundacja Konrada Adenauera