W ramach Dni Pokoju Anne Frank 2005 powstały następujące dzieła:

3 drewniane rzeźby - miasto Bergen
USC, Kirchberg, Muelenteich

91 odcisków pni - farba olejna na papierze ryżowym
szerokość: 96 cm, o różnej wysokości,
numerowane, sygnowane przez miasto Bergen i Fundację Konrada Adenauera
31 odcisków zostanie zozdysponowanych pomiędzy uczestników i sponsorów tegorocznych Dni Pokoju
Pozostałe 60 egzemplarzy zostanie sprzedanych, a dochód zostanie przeznaczony na organizację przyszłych spotkań

2 księgi pamiątkowe zawierające fragmenty każdej pracy oraz podpisy twórców, o formacie 24x23 cm, zawierają 96-100 numerowanych stron
Po zakończeniu wystaw jedna z ksiąąg zostanie przekazana do miejsca pamięci w Bergen Belsen a druga powędruje do Fundacji Anny Frank w Bazylei.
3 pojedyncze wydruki próbne formatu 24x23 cm oznakowane i numerowane
Powędrują do sponsorów

3 wielkoformatowe fotografie pozostaną na miejscu w Bergen

Dokumentacja: wydanie pierwsze 2005, nakład 700 egzemplarzy

Koncepcja projektu i kierownictwo artystyczne
Herbert W. H. Hundrich

Nadzór pedagogiczny
Artur Behr

Tekst i wywiady
Martin Breuninger

Dokumentacja fotograficzna / Web
Max Friedrich

Opracowanie graficzne
Gisela Blumentritt

Polskie tłumaczenie
Bernadeta Kowalska

Korekta językowa
Beata Kaźmierczak